Coordinació editorial de la publicació Oggetti sottratti de Barbara Cardella (Viareggio, Itàlia, 1988), produïda amb motiu de l’exposició «El que falta a Girona», celebrada del 6 d’abril al 4 de maig de 2017 a l’Espai 3er Esquerra de CoEspai.

«Nascut en la deriva del projecte El que falta a Girona, amb què Barbara Cardella (Viareggio, Itàlia, 1989) guanyava la Beca Espai 2016-2017, el llibre d’artista Oggetti Sottratti pivota entorn allò que resulta del procés de creació d’un espai propi amb Girona com a punt de partida i referència. Una Girona, per tant, no entesa com un espai delimitat, físicament localitzat, sinó com a espai contenidor i contingent, com l’entramat resultant de tot allò que l’artista s’emporta, literalment, del període que ha passat aquí. És a dir, un agregat de tots aquells objectes amb què l’artista ha anat vestint la seva estada a la ciutat. Objectes perduts, residuals o descartats; a vegades, objectes regals. Tots ells escollits per la seva capacitat d’evocar relacions, sensacions i records; per la capacitat d’inventariar no sols les experiències viscudes, sinó també aquelles ficcionades, imaginades.

A manera de catàleg raonat, el llibre d’artista consta d’una selecció de 21 peces objectuals provinents de la instal·lació anteriorment esmentada, classificades tipològicament en tres grups –anomenats les bones relacions, els objectes romàntics i els objectes concretíssims, respectivament– i amb la descripció que correspon a cada una d’aquests. Que correspon des de la consciència, perquè cap d’aquests objectes és definit per les seves qualitats formals. Tampoc per les referències al lloc d’origen, que ni tan sols sembla ser rellevant. Alhora, llevat de la precisió detallista amb què se’ns presenten, hom no pot evitar tenir la sensació que els objectes no tenen cap altra cosa en comú que l’estranyesa afegida amb què nosaltres, els observadors-lectors, ara ens hi acostem. Per un moment, ens envaeix la sensació que s’hi està posant en joc alguna cosa que se’ns escapa, una mena de veritat vetllada a la qual encara no tenim accés, però no per l’artificiositat o la complexitat del discurs amb què es vesteix, sinó per la franquesa i la senzillesa amb què se’ns presenten.»

(Fragment de Despulles d’una ciutat de Saray Espinosa.

Text d’introducció a la publicació)

Llibre d'artista Oggetti sottratti Llibre d'artista Oggetti sottratti Llibre d'artista Oggetti sottratti Llibre d'artista Oggetti sottratti

22 cm x 14 cm
64 pàgines
Impressió digital

Català – italià – anglès

ISBN 978-84-617-9255-9
© CoEspai, 2017