Comissariat del cicle expositiu «Realitats alterades», celebrat de març a desembre de 2015 a l’Espai 3er Esquerra de CoEspai.

Realitats alterades és un cicle expositiu que desplega quatre propostes entorn de la realitat i dels mecanismes i estratègies que la conformen. Els projectes que es presenten són treballs que s’apropen a la realitat des de la reflexió i intervenció en el marc del context sociopolític actual, analitzant i emprant les noves tecnologies com a configuradores de noves realitats o des de la revisió i impugnació de certs aspectes d’aquesta realitat des de l’anàlisi del passat i la memòria recents.

El cicle s’articula a partir de quatre exposicions individuals: Portraits de Valérie Prot, iAm de Quelic Berga, Concreto de MawatreS i Paisaje con silla azul. Variaciones de Montserrat Rodríguez.

 

Portraits
Valérie Prot
Del 12 de març al 23 d’abril de 2015

A Portraits, l’artista recull i transcriu informació personal i activitat publicada en els perfils de Facebook d’amics i coneguts configurant, d’aquesta manera, un mosaic de retrats diversos des d’una perspectiva radicalment contemporània. El projecte posa de manifest de quina manera les xarxes socials, malgrat la seva immediatesa, incideixen en la projecció de la imatge d’un mateix sovint ideal i artificiosa.

Valérie Prot viu i treballa a Cadaqués. Els seus treballs atenen als mecanismes que donen forma a la nostra realitat sociopolítica i es materialitzen en fotografies i peces audiovisuals que utilitzen recursos com la repetició i la relectura de certs elements per posar en evidència aspectes i obsessions propis del context i la realitat actuals.

 

iAm
Quelic Berga
Del 20 d’abril al 12 de juny de 2015

iAm és un treball que bascula entre la creació web i l’audiovisual i que pren forma a partir d’un software capaç de generar en temps real clips audiovisuals de 25 segons a partir d’un total de 123 preses diferents. A través d’un equilibri conceptual entre contingut i forma, el projecte qüestiona les relacions que s’estableixen entre individus i noves tecnologies i posa en evidència de quina manera aquestes incideixen en el devenir de la nostra pròpia quotidianitat.

Quelic Berga treballa entre Girona i Barcelona. Els seus projectes es concreten en estructures interactives que impliquen activament a l’espectador en el seu desenvolupament i visibilitzen de quina manera les noves tecnologies incideixen en la nostra percepció de la realitat.

 

Concreto

MawatreS (Juan Pablo Ordúñez)
Del 17 de setembre al 29 d’octubre de 2015

Concreto és un projecte format per una sèrie de dibuixos realitzats amb diferents tipus de ciment que indaguen sobre la idea de monument i sobre l’imaginari que al seu voltant es configura. El monument, entès com a aquella obra edificada o construïda per perpetuar el record d’un personatge o per commemorar uns fets determinats, reforça i, al mateix temps, simbolitza el discurs que emergeix des del poder.

MawatreS (Juan Pablo Ordúñez) viu i treballa a Bilbao. Els seus treballs s’emmarquen en una línia d’investigació al voltant dels símbols que configuren un imaginari col·lectiu concret explorant la capacitat de les intervencions artístiques a l’hora de reconfigurar-los i transgredir-los.

 

Paisaje con silla azul. Variaciones

Montserrat Rodríguez (aka ny10110)
Del 5 de novembre al 17 de desembre de 2015

A Paisaje con silla azul. Variaciones és un projecte en construcció que parteix d’una sèrie de fotografies i que documenta el procés creatiu que du a terme l’artista quan entra en contacte amb la matèria prima del seu treball: el paisatge. La mostra es concreta en imatges, documentació audiovisual, paisatges sonors i un mapejat que, en conjunt, plantegen la idea d’un paisatge fragmentat i posen en evidència la relació que l’individu estableix amb el seu territori més immediat obrint una reflexió crítica envers l’actual crisi econòmica i ecològica.

Montserrat Rodríguez (aka nyx10110) és artista multidisciplinar i geògrafa. Els seus treballs combinen art, ciència i noves tecnologies i projecten una mirada crítica envers el creixement econòmic i els patrons de consum actuals en pro de la idea d’una sostenibilitat alternativa.