Rita Andreu
(Barcelona, 1986)

Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Girona i Màster en Comunicació i Crítica d’Art per la Fundació UdG. Complementa la seva formació amb estudis de producció i realització audiovisual a l’Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia de Salt.

Descobrir, endinsar-se i explorar certes manifestacions artístiques li permet situar-se en altres llocs i pensar i experimentar altres maneres de ser i estar en relació amb el món. Entén la pràctica artística com una eina vàlida per a la construcció de coneixement crític, i les seves maneres de fer com a actes de resistència que s’escapen de les lògiques temporals i utilitaristes del nostre sistema. 

Amb el temps, s’ha anat especialitzant en qüestions vinculades amb les pràctiques artístiques contemporànies, les quals ha abordat des de diverses perspectives. Les formes poden ser múltiples -comissariat, disseny de programes i propostes educatives i de mediació, coordinació i producció de publicacions i llibres d’artista, etc.- però la voluntat que les genera és sempre la mateixa: traslladar i compartir amb els altres allò que mobilitza en ella el fer artístic.

L’any 2017 funda juntament amb Olga Taravilla la cooperativa Cultural Rizoma, -projecte que creix amb la incorporació de Mar Serinyà l’estiu del 2019- a través de la qual desenvolupen projectes centrats en la investigació, la mediació i la difusió de la cultura, el pensament i la creació contemporània.

CV (CAT)

CV (ESP)