Una proposta artística a cura de Rita Andreu amb la participació dels artistes María Alcaide, Jordi Ferreiro, Marc Larré, Job Ramos i Christina Schultz* i amb la complicitat dels centres educatius Freta, Escola Pia Santa Anna i els instituts Miquel Biada, Laia L’Arquera, Alexandre Satorras i Josep Puig i Cadafalch.

Exposició al M|A|C Espai Can Palauet del 31 d’octubre de 2020 al 3 de gener de 2021

Zona intrusa és un projecte artístic i educatiu, iniciativa i producció del M|A|C (Mataró Art Contemporani), adreçat als centres d’educació secundària i batxillerat de Mataró, que cerca apropar-hi l’art contemporani amb l’objectiu de produir un espai crític de coneixement i experimentació.

En aquesta edició, Zona intrusa proposa reflexionar i treballar a partir de l’experiència que tenim en l’actualitat del «nostre temps» i dels usos que en fem. Com a concepte, ha estat abordat àmpliament des de diversos àmbits del coneixement i suscita dificultats a l’hora de consensuar una possible definició.

Des del pensament filosòfic el temps s’entén com un durar en el qual podem marcar un «abans» i un «després» i, entremig, comptem els intervals mesurant-los amb l’ajuda de processos factuals regulars -els moviments dels astres o del Sol, per exemple-. La sociologia distingeix entre tres plans diferents en relació a l’experiència que tenim del temps: el temps personal, el social i el temporal.

Tot i la dificultat d’aproximar-nos a aquest concepte, sí que hi ha un consens generalitzat en l’actualitat respecte a l’experiència del nostre temps: la percepció que no tenim temps. La sensació que el transcurs de la vida cada vegada va més de pressa, que el ritme de la vida quotidiana s’accelera exponencialment -malgrat que les setmanes continuen tenint 7 dies i els dies 24 hores-. Aquesta percepció va associada i és representativa del nostre temps i manté una estreta relació amb els processos d’innovació tecnològica i la revolució de les TIC.

La proposta de Zona intrusa d’enguany, doncs, ens convida a pensar en aquestes qüestions aproximant-nos-hi des de la pràctica artística: d’una banda, fixant-nos en com artistes contemporanis han treballat sobre aquest tema i, d’una altra, convidant a una sèrie d’artistes a desenvolupar un taller a l’aula per posar en joc aquestes idees i per preguntar-nos quins usos (o abusos) fem del nostre temps.

* Degut a la crisi sanitària de la COVID-19 els tallers plantejats per Job Ramos i Christina Schultz no es van acabar duent a terme.